Skip to main content
  • KLINISK TANDTEKNIKER MED FOKUS PÅ KVALITET
    Pia Schandorff

BEVAR PROTESENS OPTIMALE FUNKTION​

REBASERING​

Din gumme ændrer sig gennem hele livet, og det kræver tilpasning af din tandprotese.

Sygdom og vægttab kan ændre gummernes form. Ved rebasering støbes en ny bund i din tandprotese.

​REPARATIONER OG UDVIDELSER

Hvis du har et uheld med tandprotesen, og der opstår revner, eller protesen knækker – så kan den næsten altid repareres.

Har du en delprotese og mister en eller flere naturlige tænder, kan tandprotesen udvides med nye protesetænder.

GODE RÅD I TILVÆNNINGSPERIODEN​

Uanset om du skal have tandprotese for første gang eller have fornyet tandprotesen, skal du forvente, at der vil være en tilvænningsperiode på 2-4 måneder. Og at der skal foretages tilpasning af tandprotesen løbende i denne periode.

  • Tag små bidder og fordel maden ud i begge sider af munden, så tandprotesen ikke vipper

  • ​Læs højt fra avisen eller lignende, så du øver dig i at tale med protesen i munden

  • Hvis der opstår ømheder på gummen, skal du kontakte os og få protesen tilpasset

  • Undgå at gå med gener i lang tid, da de gør den efterfølgende helingstid længere

  • Vær opmærksom på at visse sygdomme og brug af medicin kan medføre mundtørhed, der kan gøre det sværere at bruge tandprotese