Pia Schandorff

Klinisk tandtekniker med fokus på kvalitet

Generelt om tandproteser

​Hjemmetandteknikeren/ omsorgstandpleje
​Hvis du har svært ved at komme til en klinisk tandtekniker på grund af sygdom, gangbesvær, handicap eller lignende, kan du ringe til os og få en tid hjemme hos dig selv. Vi udfører alle tandprotese-behandlinger i dit eget hjem.
Vi kommer også på lokalcentre, plejehjem og syge­huse.
Hvis du ikke kan benytte almindelige tandplejetilbud, kan du søge om omsorgstandpleje.
Omsorgstandpleje skal bevilliges af kommunen, inden behandlingen sættes i gang.

Hvor lang tid tager behandlingen?
​Antallet at besøg på klinikken er afhængig af hvilken behandling du skal have foretaget. Ved fremstilling af nye tandproteser vil der ofte være tale om 5 besøg på klinikken. Efter indsættelse af tandprotesen, kan der være behov for yderligere besøg for at få protesen tilpasset.

Tilskud til protesebehandling​
Klinikkens personale er gerne behjælpelig med information om forskellige tilskudsmuligheder og evt. udfyldelse af ansøgningsskema til kommunen.

  • Er du pensionist og berettiget til udvidet helbredstillæg, er der mulighed for at få op til 85 % i tilskud til udgifterne til tandprotesebehandlingen. Yderligere kan du søge om personligt tillæg til egenbetalingen. Klinikken hjælper med et over­slag på behandlingen til kommunen. Behandlingen må først påbegyndes. når bevilling­en er godkendt.
  • Er du medlem af sygeforsikring ”Danmark” i gruppe 1 eller 2 har du mulighed fer al få tilskud til protesebehandlingen.
  • Er du handicappet, hjemmebundet eller bor du på plejehjem, kan du søge om at blive tilsluttet omsorgstandplejen i kommunen. Det giver mulighed for at få finansieret hele behandlingen.​